ท่านสามารถทดลองใช้งานโปรแกรม MT4

โดยกรอกข้อมูลเพื่อขอรับบัญชีทดลองใช้งาน Demo Account โปรแกรม MT4 ได้ดังนี้

1. กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรและอีเมล์ให้ครบถ้วน

2. กด Send OTP เพื่อยืนยัน

3. กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยัน (เปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP)

4.ทางเราจะส่ง Username password และคู่มือการใช้งานผ่าน Email ที่ท่านแจ้งไว้

  • Account Information
  • Confirm OTP

  Account Information

  ทดลองใช้งาน MT4 / Demo Account MT4

  Confirm OTP

  กรุณาป้อนรหัส OTP ภายใน 15 นาที / Please enter OTP within 15 minute